การระเบิดของโรงกลั่น Delaware City ของ PBF Energy สร้างความเสียหายได้สามประการ: สื่อ

เวลา:2019-07-15
author:滑厦

(Reuters) - เหตุกำรระเบิดอันเนื่องมาจำกอุปกรณ์ที่โรงกลั่น Delaware City ของ PBF Energy โรงกลั่น Delaware เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาได้รับบาดเจ็บถึง 3 คนซึ่งต้องเข้าโรงพยาบาล

PBF ดำเนินการโรงกลั่น 182,200 บาร์เรลต่อวันในเมืองเดลาแวร์

ในระหว่างการบำรุงรักษาอุปกรณ์มีการระเบิดเล็กน้อยและชายสามคนถูกไฟไหม้รายงานกล่าวว่ายกสถานะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของรัฐ

รายงานยังกล่าวอีกว่าไม่มีไฟไหม้และไม่มีความเสียหายที่สำคัญกับอุปกรณ์ที่โรงงาน

(ที่มา: )

รายงานโดย Nallur Sethuraman ใน Bengaluru

มาตรฐานของเรา: